Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2017

n-a-i-v-e
2014 a5f1
Reposted fromxalchemic xalchemic viasucznik sucznik
n-a-i-v-e
2274 cac3
Reposted fromdaelmo daelmo viasucznik sucznik
n-a-i-v-e

August 03 2017

n-a-i-v-e
Reposted fromnordern nordern viaasparagus asparagus
n-a-i-v-e
9286 aaa7
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viavanion vanion

July 28 2017

n-a-i-v-e
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
n-a-i-v-e
9932 d99e 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viasucznik sucznik
n-a-i-v-e

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viasucznik sucznik
n-a-i-v-e
8276 65f4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viasucznik sucznik
n-a-i-v-e
1439 6b4e
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viasucznik sucznik

July 25 2017

n-a-i-v-e
4336 bafd 500
Reposted fromfoods foods viasucznik sucznik
n-a-i-v-e
0636 be9b 500
Reposted fromgreensky greensky viasucznik sucznik
n-a-i-v-e
1228 0d8b 500
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
n-a-i-v-e
7225 561f 500
A true love story
Reposted fromckisback ckisback viaasparagus asparagus
n-a-i-v-e
7366 4a55 500
Reposted fromhagis hagis viaasparagus asparagus
n-a-i-v-e
2088 84fb 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasucznik sucznik
1424 08da

helshades:

This is priceless and nerddom is universal.

Reposted fromnytetyger nytetyger viasucznik sucznik
n-a-i-v-e
1134 3ed3
Reposted frompapaj papaj viasucznik sucznik
n-a-i-v-e
3571 054c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
n-a-i-v-e
5574 c22a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl